YÜZ ARKI TRANSFERİ (FACEBOW)

Protez yapımında kayıtların alınmasıyla çenelerin çeşitli ilişkileri saptanır ve bu ilişkilerin artikülatör üzerine nakli sağlanır. Kayıtların alınması ve bunların artikülatöre transferi protez yapımında çok önemlidir.

Maksillomandibüler ilişkiler esas olarak 3 sınıfta toplanabilir.

  • Oriyantasyon ilişkisi (Yüz arkı)
  • Vertikal ilişkiler (Superior-inferior yönde) Dikey boyut.
    1. İstirahat dikey boyutu
    2. Oklizal dikey boyutu
  • Horizontal ilişkiler
    1. Sentrik ilişki (Anteror-Posterior yönde) b- Protrusiv ilişki (Anteror-Posterior yönde) c- Lateral ilişki (Vestibülo-lingual yönde)

Yüz Arkı

Artex yüz arkının çekici özellikleri hızlı ve etkin çalışmaya imkan veren kolay kullanımıdır. Sadece iki dakika içerisinde kranium/ aks ilişkisi hastanın anatomisine uygun olarak belirlenmektedir.

Yüz arkı maksillanın pozisyonunu kranium/aks ilişkisinde artikülatöre transfer etmektedir. Böylece artikülatör hasta ağzının 1:1 ölçekte statik durumunu vermektedir. Bu prosedür fonksiyon gören bir protetik restorasyon için temel noktadır. Yüz arkı kaydı fonksiyonel bozuklukların teşhisi ve tedavisi için gerekli olmakla birlikte hasta başında harcanan uyumlama sürecini asgariye indirmektedir.

Artex yüz arkı, Cadiax Compact ile elektronik kayıt için standart yüz arkıdır. Elektronik işaretleyicilerin direkt olarak yüz arkının üzerine monte edilmesi mümkündür.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇ

Merak ettikleriniz ve daha fazlası için mesajlarınızı bekliyoruz.